You are here: Home Take action Gör något

Gör något

Denna verksamhet har nu stängt. Tack till alla som deltog!


Afrikaan avatar

Visste du att din mobiltelefon är gjord av guld - och av 30 andra metaller? Utan dessa metaller skulle våra mobiler, laptops och MP3-spelare inte fungera. Elektronikindustrin använder en växande del av världens ädla och sällsynta metaller. makeITfairs researchers har avslöjat att många arbetare inom elektronikbranschen lever under svåra förhållanden och att miljön tar stryk samtidigt som företagen går med vinst.

För mer information, läs makeITfairs broschyrer om dessa ämnen!

Stöd kampanjen genom att skicka denna e-post till cheferna för de stora elektronikföretagen. Kräv att de tar sitt ansvar och förbättrar de oacceptabla sociala och miljömässiga villkoren i mineralgruvorna runt om i världen!

 

Bästa VD,

Ni är en av de viktigaste elektroniktillverkarna i världen och jag anser att er industri bör ta sitt ansvar för att ni använder en växande del av metallerna i världen. Många av dessa metaller utvinns i utvecklingsländer där arbetarna, vissa bara sju år gamla, arbetar under avskyvärda villkor och miljön tar långvarig skada.

  • Visste du att 50 000 barn arbetar med att utvinna kobolt till bland annat laddningsbara batterier i gruvor i Kongo-Kinshasa?  Barnen utsätts för mineraldamm som skadar deras lungor. 

  • Visste du att hela byar i Sydafrika flyttas utan att invånarna får tillräcklig kompensation från de gruvbolag som utvinner platinum som används i datorers hårddiskar?

  • Visste du att i Norilsk i Ryssland, där nickel, kobolt, platinum och palladium utvinns till elektroniska komponenter, är luftföroreningarna så svåra att snön har blivit gul?

  • Visste du att tenn som används i lödningar i våra elektronikprodukter utvinns under mycket farliga förhållanden i en av Kongo-Kinshasas främsta tennmalmsgruvor? Malmen bärs sedan av arbetare i 50 kilo tunga säckar genom djungeln. Många av dem är barn.

Jag som konsument är mycket oroad över detta och därför stödjer jag makeITfair. makeITfair-kampanjen engagerar människor i hela Europa. Vi uppmanar ditt och andra stora elektronikföretag att bidra till en förändring. Jag skulle vilja att ditt företag såg till att era metalleverantörer i utvecklingsländer använder hållbara metoder när de utvinner metaller!  

Vänligen sänd mig information om hur ditt företag hanterar dessa frågor och berätta hur ni planerar att arbeta med dem i framtiden.

Hälsningar

 

Klicka här för att skicka ditt brev till företagsledarna.

 

Mejlen samlas in av makeITfair och skickas till företagen regelbundet.

 

kop_demands.jpg

What do we want from the companies? See our demands

logo pif plus tekst